Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra

L’agència ha identificat una amenaça cibernètica amb perillositat destacable i que podria afectar severament els usuaris i els sistemes d’informació d’organitzacions Andorranes. Es recomana incrementar el nivell de vigilància, i reforçar especialment les mesures de detecció, protecció i resposta aplicades a les organitzacions.

Actualitat

Alertes

Obtingueu informació sobre els esdeveniments i incidents més rellevants en l’àmbit de la ciberseguretat, de manera que es pugui prevenir i respondre adequadament si es veu afectat.

Execució de codi de Google Chrome

1 de març de 2024|

No disposa de codi CVE CRÍTIC: (8,8) CVSS3: 7,7 Google Chrome podria permetre que un atacant remot executi codi arbitrari al sistema, causat per una confusió de tipus a V8. En [...]

Denegació de servei a Cisco NX-OS Software

1 de març de 2024|

CVE-2024-20267 ALT: (8,6) CVSS3: 7,5 El programari de Cisco NX-OS és vulnerable a una denegació de servei, causada per la manca d'una comprovació adequada d'errors en processar una trama MPLS d'entrada. [...]

Denegació de servei a Cisco NX-OS Software

1 de març de 2024|

CVE-2024-20321 ALT: (8,6) CVSS3: 7,5 El programari Cisco NX-OS és vulnerable a una denegació de servei, causada per una fallada en la implementació del protocol eBGP (External Border Gateway Protocol). Mitjançant [...]

Alert bulletin

Obtingueu totes les alertes emeses per CSIRT Andorra a la vostra bústia d’entrada. Sigueu els primers a sentir parlar d’ells perquè puguem respondre de manera proactiva.